Aspergers Syndrom

Indledning

Aspergers Syndrom (AS) er kendetegnet ved at man har en normal eller højere intelligens, men er påvirket af autisme-relaterede udfordringer.

Diagnosen stilles ofte fra teenagealderen, hvor kravene til ens sociale evner for alvor stiger.

I stedet for diagnosen Aspergers Syndrom (AS), vil man fremover få diagnosen “autisme spektrum forstyrrelse“, sammen med en vurdering af ens specifikke personprofil.

Tony Atwood

Tony Attwood
Tony Attwood

En af verdens førende eksperter i Aspergers Syndrom er australieren, Tony Attwood.

Tony er forfatteren bag bogen Aspergers Syndrom, der anses for at være den bedste af sin slags.

Bogen henvender sig til alle, og giver et dybdegående indblik i diagnosen.

I kan læse mere om ham og hans forskning i AS på hans hjemmeside.

Mange af Tonys foredrag kan desuden findes på YouTube.

Could it be Aspergers

Denne video er et af Tonys mange foredrag, hvor han diskuterer hvad der ligger bag diagnosen, hvorfor en diagnose er vigtig, og hvordan han selv kom til at arbejde med AS.

Could it be Aspergers?

Aspergers hos piger/kvinder

Piger og drenge udvikler sig meget forskelligt, og typisk stilles der højere krav til pigers sociale forståelse, fra en tidligere alder. Det betyder også at der vil være en vis forskel på hvilke tegn man skal se efter, når man diagnosticerer. 

Tony Attwood har derfor lavet dette foredrag, hvor han diskuterer diagnosen, med udgangspunkt i det kvindelige køn.

Ole Sylvester Jørgensen

Speciallæge Ole Sylvester Jørgensen er dansk forsker i børne-neuro-psykiatri, og har særligt interesseret sig for autismespektret, herunder Aspergers Syndrom.

Ole Sylvester Jørgensen – Aspergers Syndrom

Christian A. Stewart-Ferrer

Christian A. Stewart-Ferrer er uddannet psykolog, og har selv Aspergers Syndrom.

Han holder til i Odense, hvor han arbejder som psykolog hos klinikken, Tidens Psykologer.

I kan læse mere om Christian på hans hjemmeside her:

https://ferrer.dk/

Explaining Aspergers/Autism

Gennemgribende foredrag i to dele, om Aspergers Syndrom, fra 2016.

Del 1
Del 2

Stress ved verden

Christian fortæller her kort om hvordan hjernen er anderledes for mennesker med autisme, og hvordan det forholder sig i forhold til børn og seperations-angst.

2018

Ovenstående video er lidt udenfor kontekst, da den er optaget i forbindelse med en bestemt juridisk sag fra 2018.

Through Our Eyes

“Through Our Eyes” er en dokumentar om Aspergers Syndrom, lavet af Alyssa Huber.

Dokumentaren startede som et skoleprojekt, men voksede sig større. 

Alyssa, og seks andre aspies, medvirker deri og fortæller deres historie, om livet som “aspie”. 

Fejldiagnoser

Mennesker med autisme spektrum forstyrrelse, herunder Aspergers Syndrom, har bl.a. meget svært at tilpasse sig socialt. Det leder ofte til ensomhed og frustration over at føle sig forkert.

Med tiden kan det føre til voldsom stress med belastningsreaktioner, angst, OCD og depression. I ekstreme tilfælde kan man begynde at udvise tegn på eks. psykoser.

Komorbiditet

– Tilstedeværelsen af en eller flere sygdomme foruden en primær sygdom, eller

– Effekten af en sådan yderligere sygdom

Ved tilstrækkelig korrelation antyder komorbide sygdomme en fælles årsag og kan derfor være en nøgle til at afdække de komorbide symptomers ætiologi.[1]

https://da.wikipedia.org/wiki/Komorbiditet

Mange med autisme spektrum forstyrrelse kommer sent i behandling. Når hjælpen endelig kommer, er de ofte så voldsomt påvirkede af de komorbide sygdomme, at fagpersoner har svært ved at skelne dem fra den egentlige bagvedliggende årsag.

De komorbide sygdomme skærmer for den egentlige årsag, til hvorfor du føler dig eks. anderledes og frustreret.

Fagfolkene skal altså, med din hjælp, gennemskue hvad hovedårsagen til “problemerne” er, og så tilbyde dig en behandling som passer dertil.