Autisme i arbejde

Det er meget individuelt hvor mange timer man kan levere på en arbejdsuge. For nogle er 37timer/ugen faktisk for lidt, da interessen for faget overstiger forventningen fra arbejdsgiver. Andre kan måske håndtere deltid, herunder fleksjob, og så er der dem som slet ikke trives på arbejdsmarkedet.

Hverken ens intelligens eller kompetencer, sætter den begrænsning. Det er derimod hvor meget man oplever, at ens autistiske hjerne modarbejder den normale hverdag man tvinges til at indgå i. Dette er helt individuelt, som følge af både arv og miljø.

Klar til Start

“Klar til Start” er et projekt fra 2012, som hjælper mennesker med autisme i job  indenfor detailhandel.

Du tilbydes et kursusforløb, hvor du oplæres af din egen personlige vejleder. I afklarer sammen hvor mange timer netop du kan klare, og hvilke opgaver der passer dig bedst. Alt foregår i tæt samarbejde med din kommunale sagsbehandler. 

Afklaringen vurderer også om du ansættes uden støtte (ordinær arbejdskraft), med særlig støtte, som fleksjobber, eller med mentorordning. Det er også muligt at få et såkaldt skånejob hvis du er førtidspensionist. 

Kursusforløbet forventes at tage 6 mdr.

Når du har afsluttet kurset er der jobgaranti(!) blandt projektets samarbejdspartnere, som ønsker god og stabil arbejdskraft.