Efterskoler

Nordjylland

Tolne Efterskole

… for unge med særlige behov.

Undervisningen på Tolne Efterskole er værkstedsbaseret. 

Det betyder, at du ikke har f.eks. dansk og matematik i almindelig klasseundervisning.

Til gengæld lærer du fagene der, hvor rent faktisk skal bruge dem: Når du skal bruge en vinkel på dit næste byggeprojekt eller skrive en tekst til dit nye medieprodukt.

Tolne Efterskole

Efterskolen ligger i Sindal, nær Tolne, og tilbyder undervisning i:

 • IT & medier
 • Naturværksted
 • Kunst & kultur
 • Køkken
 • Motor & metal
 • Gården: Landbrug
 • Gården: Rideværksted
 • Sport
 • Bygge & anlæg
 • Musik

Derudover er der valgfag, som bl.a. kan inkludere E-sport og selvforsvar.

Læs mere her:

https://www.tolneefterskole.dk/

Østerskov Efterskole

Klanen

Østerskov Efterskole tilbyder hvert år, et begrænset antal elever, optagelse i Klanen.

Klanen er Østerskovs specialpædagogiske botilbud, hvor vi skaber en tryg og struktureret ramme om Klanelevernes efterskoleliv, samtidig med at vi tilbyder dem omfattende støtte i undervisningen.

Østerskov Efterskole

Klanen består af et team af medarbejdere med alsidige specialpædagogiske kompetencer, primært indenfor specialundervisning og autisme- og ADHD-pædagogik.

Der er altid mindst én (oftest flere) Klanmedarbejdere på skolen i hverdagene.

Vores mål er, at Klanens elever indgår i undervisningen på samme måde som de øvrige elever, mens vi fungerer som deres pædagogiske sikkerhedsnet.

Vores elever skal være en del af skolens fællesskaber, og de skal aldrig føle sig udstillet på grund af deres udfordringer.

Østerskov Efterskole

Læs mere her:

https://osterskov.dk/

Vestjylland

Ølgod Efterskole

Ølgod Efterskole

Inklusion fylder meget for Ølgod Efterskole, som har dedikeret en hel fløj til elever med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Der foregår løbende en udslusning til videre uddannelse, men typisk er eleven på Ølgod Efterskole i 2 år.

Undervisningen er altid tilrettelagt den enkeltes behov, og tilsluttet et pædagogisk tilbud, hvor eleven er en del af den almene undervisning i det omfang det er muligt.

https://www.oelgodefterskole.dk/omskolen/skolenelever-med-saerlige-behov/

Læs mere i deres folder her:

Fyn

Idrætsefterskolen Ulbølle

Idrætsefterskole og Idræt-STU for unge med særlige læringsforudsætninger

17. nov. 2016

Idrætsefterskolen Ulbølle er en idrætsefterskole, der henvender sig til unge med særlige læringsforudsætninger.

Idræt og bevægelse indgår som et væsentligt redskab i udviklingen af den enkelte elevs personlige-, faglige- og sociale kompetencer.

Udover lyst og interesse stiller vi ingen optagelseskrav til dine idrætsfærdigheder.

Idrætsefterskolen Ulbølle

Efterskolen er beliggende i Vester Skerninge, nær Svendborg.

Udover at være en efterskole, tilbyder de også en STU.

Læs mere om efterskolen her:

https://www.ieu.dk/

Syd Sjælland

Efterskolen Østergård

Efterskolen Østergård er en specialefterskole, som henvender sig til unge med et særligt undervisningsbehov grundet i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder.

Vores elever har ofte særlige behov, som vi er specialiserede i at møde, herunder diagnoser inden for autismespektret, ADHD, ADD og/eller andre generelle indlæringsvanskeligheder.

Efterskolen Østergård

Efterskolen er beliggende i Mern, nær Vordingborg, og tilbyder flere linier:

https://efterskolenoestergaard.dk/undervisning/linjer/

Læs mere her:

https://efterskolenoestergaard.dk/

Waldemarsbo Efterskole

Et efterskoleophold for unge med særlige læringsforudsætninger forbereder eleverne til mere – til resten af livet, dannelse og uddannelse.

Waldemarsbo Efterskole

Efterskolen er Danmarks næstældste specialefterskole, og holder til i Faxe Ladeplads, ved Faxe Bugt.

Her tilbyder de linie- og valgfag, såsom:

 • Dyr og natur
 • Grøn linje
 • Design og håndværk
 • Friluftsliv
 • Motion & Sundhed
 • Medie
 • Kunst
 • Teater

Det er desuden muligt at tage 9. klasses afgangsprøve i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk

Læs mere om efterskolen her:

https://waldemarsbo.dk/