Efterskoler

Østerskov Efterskole

Klanen

Østerskov Efterskole tilbyder hvert år et begrænset antal elever optagelse i Klanen.

Klanen er Østerskovs specialpædagogiske botilbud, hvor vi skaber en tryg og struktureret ramme om Klanelevernes efterskoleliv, samtidig med at vi tilbyder dem omfattende støtte i undervisningen.

Klanen består af et team af medarbejdere med alsidige specialpædagogiske kompetencer, primært indenfor specialundervisning og autisme- og ADHD-pædagogik.

Der er altid mindst én (oftest flere) Klanmedarbejdere på skolen i hverdagene.

Vores mål er, at Klanens elever indgår i undervisningen på samme måde som de øvrige elever, mens vi fungerer som deres pædagogiske sikkerhedsnet. Vores elever skal være en del af skolens fællesskaber, og de skal aldrig føle sig udstillet på grund af deres udfordringer.