Erhvervsakademi-uddannelser (EA)

En erhvervsakademiuddannelse er en professionsrettet kort videregående fuldtids- uddannelse, som tager 2-2½ år og har et omfang af 120-150 ECTS-point.

Dit Studievalg / De videregående uddannelser

Sjælland

Datamatiker

Zealand – Sjællands Erhvervsakademi tilbyder et særligt datamatikerhold, Autismehold, for studerende med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

IT-systemer, apps og kunstig intelligens er i konstant udvikling.

Med en erhvervsakademiuddannelse til datamatiker får du viden inden for de nyeste programmeringsteknikker, systemudvikling samt kompetencer til at kunne vurdere en virksomheds IT-udviklingsmuligheder, og på baggrund heraf, udvikle og vedligeholde IT-systemer.

Du får færdigheder i at kode, programmere og systemudvikle. Samtidig opnår du viden om organisations- og forretningsforståelse.

Uddannelsen finder sted i Roskilde, ca. 15 min. gang fra stationen.

Uddannelsen tilbydes i samarbejde med:

Læs mere på deres hjemmeside:

https://www.zealand.dk/fuldtidsuddannelser/autismeholdet-datamatiker/