Fleksjob

Fleksjob-ordning

Mennesker med varig nedsat arbejdsevne, har mulighed for at søge retten til fleksjob.

Fordelen er at en virksomhed, nøjes med at betale fuld løn, for de timer du kan arbejde effektivt.

Kommunen støtter derudover fleksjobtilskud.

Din løn vil dog aldrig overstige en ordinær fuldtidsløn.

Hvem kan få fleksjob?

Som hovedregel skal du have en varig og væsentlig nedsat erhvervsevne, i alle former for job.

Guide

Sundhed.dk

Læs sundhed.dk´s beskrivelse af fleksjob-ordningen her:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/sociale-ydelser/sociale-ydelser/beskaeftigelse/fleksjob/

DUKH

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har produceret en Lovguide, som giver dig et overblik over målgruppe, rammer og regler for fleksjob.

Download DUKHs lovguide om fleksjob (januar 2020) her:

https://www.dukh.dk/Guides-og-Praksisnyt/@11/Lovguide—Fleksjob

Borger.dk

Læs mere om fleksjob på borger.dk her:

https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie/Fleksjob-loentilskud-for-foertidspensionister-revalidering/hvem-kan-faa-fleksjob#

Lovgivning

Læs Retsinformationens vejledning om fleksjob her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188542

Læs praksisundersøgelse om fleksjob & ledighedsydelse her:

https://ast.dk/publikationer/praksisundersogelse-om-fleksjob-og-ledighedsydelse

Ankestyrelsen gjorde i sin praksisundersøgelse fra 2010 opmærksom på, at arbejdsevnen ikke nødvendigvis er varigt og væsentligt nedsat i følgende tilfælde:

– Når lidelsen kun medfører funktionsnedsættelse i begrænset omfang, og der i øvrigt er gode ressourcer

– Når oplysningerne om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet

– Når der ikke er dokumentation for en væsentlig funktionsnedsættelse

– Når borgeren har ressourcer til omfattende fritidsinteresser m.v.

– Når problemerne skyldes midlertidige forhold, fx pasning af børn og hjem

– Når problemerne er konkrete og navnlig vedrører et bestemt erhvervsområde

– Når problemerne skyldes arbejdsmiljø

Retsinformation, Vejledning om fleksjob m.v., 1.1. Arbejdsevnen skal være varigt og væsentligt begrænset. 

Arbejdsevne

I forbindelse med udredning til fleksjob finder du og jobcenteret frem til, hvor mange timer om ugen du kan arbejde, og med hvilken effektivitet du gør det.

Hvis du kan arbejde i 15 timer/ugen, så er det det antal timer man forventer du er på arbejdspladsen.

De effektive timer er de timer din arbejdsgiver betaler for.

Du kan måske arbejde i 15 timer, men have en effektivitet på 50%.

Det betyder at du forventes at kunne være på arbejdspladsen i 15 timer.

Din arbejdsgiver betaler i dette tilfælde løn for 7t 30min.

De resterende timer tager kommunen sig af med fleksjobtilskud.

Du kan læse mere om hvordan man udreder og fastsætter timetal for første fleksjob her:

https://ast.dk/nyheder/nyheder/nyheder-2021/ny-undersogelse-fastsaettelse-af-arbejdsevnen-ved-forste-fleksjob

Løn

Din arbejdsgiver betaler fuld timeløn for effektive arbejdstimer, som er de timer man forventer du reelt arbejder.

Kommunen betaler for de ineffektive timer, samt timer op til fuld tid (37 timer/ugen).

Du kan lave din egen beregning for løn i fleksjob her:

https://star.dk/til-borgere/revalidering-fleksjob-og-ressourceforloebsydelse/beregn-loen-i-fleksjob/

Husk

Udover din løn, skal du påregne:

Personligt eksempel

Velkommen til Fleksjobenheden

Da jeg blev godkendt til fleksjob (2020), fik jeg denne folder til introduktion:

Løn

Følgende er eksempel på hvordan min løn så ud i mit første fleksjob.

Juni 2020

I mit første fleksjob var jeg ansat til 15 timer, med en effektivitet på 12 timer (75%), til 140,00kr/timen.

Antal arbejdsdage vil variere nogle dage fra måned til måned i løbet af året.

Jeg var ansat fra 08.06.2020 – 24.07.2020, og arbejdede mandag, onsdag og fredag, kl. 10:00 – 15:00.

I juni 2020 arbejdede jeg 48,75 timer, over 13 arbejdsdage. 7 dage i denne måned var jeg endnu på fleksydelse.

Det gav en netto (efter skat) udbetaling fra arbejdsgiver på:

3.813,45 kr.

Særskilt kommer så fleksløntilskud fra kommunen, som da udbetalte:

8.572,00 kr.

Det gav en arbejdsrelateret indkomst for Juni 2020, på i alt:

12.385,45 kr.

Sammenlignet med beregningen fra STAR herunder, har jeg altså fået udbetalt noget mindre end antaget.

STAR Beregn løn i fleksjob: 12 timer til 140,00kr/t.
Juli 2020

Jeg kan se at jeg fik udbetalt 10.816,52 kr. i fleksløntilskud i Juli 2020.

Så da ville den samlede udbetaling, med samme antal arbejdsdage, lyde på:

10.816,52 + 3.813,45 = 14.629,97 kr.

Dette beløb er noget tættere på beregningen fra STAR, som lyder på:

15.167,00 kr.

OBS

Jeg går ud fra at Juli er den måned, som viser det bedste billede af min månedlige indtægt.

Desværre blev jeg opsagt samme måned grundet besparelser i virksomheden, så jeg kan ikke være mere konkret.

Afvigelsen kan også skyldes at STAR´s beregning ikke tager højde for eks. helligdage. Derfor vil STAR beregne fleksløntilskuddet med en konstant arbejdsuge på 12 timer.

Da jeg ikke nåede at have en hel måneds ansættelse, vil det dog også tage en del af indtægten. Specielt i forhold til kommunens beregning af fleksløntilskud.

I Juni baseres fleksjobtilskuddet på 23 dage, og i Juli var det 24.

Altså er der gået noget tabt i mit tilfælde, da ansættelsen var kort og ikke forløb over en hel måned.

Kommunal rådgiver

Du er helt automatisk tilknyttet en rådgiver fra kommunen.

Du kan læse hvem det er på din fleksjobaftale, som du oftest finder i din E-Boks.

Din rådgiver kan:

 • Assistere med kommunikation og formidling til arbejdspladsen.
 • Afklare evt. misforståelser med sparring over telefon eller møde.
 • Deltage i møder mellem dig og arbejdsgiver.
 • Støtte dig i at du holder din del af fleksjobaftalen.
 • Få hjælp til kontrol af kontrakt og lønsedler.

Magt

Den kommunale rådgiver har ikke nogen reel magt i forhold til arbejdsgiver.

Du er dog meget bedre stillet mellem dig selv og kommunen, hvis rådgiveren er bevidst om evt. problemer på arbejdspladsen.

Det er derfor vigtigt at du kontakter din rådgiver, hvis du er i tvivl om dine rettigheder, i forbindelse med fleksjobaftalen, overholdes.

Hvis arbejdsgiver ikke overholder fleksjobaftalen, kan den kommunale rådgiver sørge for at du får en lettere overgang fra fleksjob til ledighedsydelse.

I sådan et tilfælde er det nemlig arbejdsgiver der bryder kontrakten, og ikke dig.

Tavshedspligt

Din kommunale rådgiver har tavshedspligt.

Fagforening

En fagforening kan anses som mægler mellem dig og arbejdsgiver.

Der kan altid forekomme problemer på en arbejdsplads.

Her er det vigtigt at du kan samarbejde og kommunikere med din arbejdsgiver.

Mange problemer kan løses ved at du selv, eller i samarbejde med kommunal rådgiver, får snakket med din arbejdsgiver.

I tilfælde hvor dine rettigheder overtrædes, og du ikke oplever at din arbejdsgiver er lydhør, så er det vigtigt med en fagforening.

Magt

Fagforeninger kan bl.a.:

 • Guide i forbindelse med gældende love og regler.
 • Gennemgå kontrakt og lønsedler.
 • Overenskomst.
  • Som fleksjobber er du allerede indbefattet af overenskomst (!)
 • Forhandle:
  • Løn
  • Arbejdsforhold

De kan desuden sørge for:

 • Opretholdelse af Overenskomst.
  Som fleksjobber er du allerede indbefattet af overenskomst (!)
 • Juridisk bistand (Advokat)

Tavshedspligt

En fagforening har tavshedspligt.

 • Din arbejdsgiver ved ikke om du er medlem af fagforening, medmindre du selv fortæller det.
 • Din arbejdsgiver har ikke krav på at vide om du er medlem af fagforening.
  Du kan altså vente til der opstår en konflikt, og så blot tage din rådgiver fra fagforeningen med dig til mødet med arbejdsgiver.

Hvilken fagforening?

I din fleksjobsaftale står der præcis hvilken stilling du er ansat som.

Dernæst kan du søge (Google) hvilke fagforeninger der tager sig af denne type job.

Du kan altid ringe til dem og tage en snak om hvad de kan tilbyde dig.