Fleksjob

Mennesker med varig nedsat arbejdsevne, har mulighed for at søge retten til fleksjob.

Fordelen er at en virksomhed, nøjes med at betale fuld løn, for de timer du kan arbejde effektivt.

Kommunen støtter derudover med en mindre timeløn til de ineffektive timer. 

Din løn vil dog aldrig overstige en ordinær fuldtidsløn.

Hvem kan få fleksjob?

Sundhed

Få sundhed.dk´s beskrivelse af fleksjob-ordningen HER 

Retsinformation

Find retsinformationens hjemmeside HER

Retsinformationens vejledning om fleksjob HER

Praksisundersøgelse om fleksjob & ledighedsydelse HER


Ankestyrelsen gjorde i sin praksisundersøgelse fra 2010 opmærksom på, at arbejdsevnen ikke nødvendigvis er varigt og væsentligt nedsat i følgende tilfælde:

 • Når lidelsen kun medfører funktionsnedsættelse i begrænset omfang, og der i øvrigt er gode ressourcer
 • Når oplysningerne om funktionsnedsættelse er i modstrid med funktionsniveauet i hjemmet
 • Når der ikke er dokumentation for en væsentlig funktionsnedsættelse
 • Når borgeren har ressourcer til omfattende fritidsinteresser m.v.
 • Når problemerne skyldes midlertidige forhold, fx pasning af børn og hjem
 • Når problemerne er konkrete og navnlig vedrører et bestemt erhvervsområde
 • Når problemerne skyldes arbejdsmiljø

Kilde: Retsinformation, Vejledning om fleksjob m.v., 1.1. Arbejdsevnen skal være varigt og væsentligt begrænset. 

Løn

I forbindelse med udredning til fleksjob finder I frem til, hvor mange timer om ugen du kan arbejde, og med hvilken effektivitet du gør det.

Hvis du kan arbejde i 15 timer/ugen, så er det det antal timer man forventer du er på arbejdspladsen.

 • Din arbejdsgiver betaler fuld timeløn for effektive arbejdstimer.
  • De effektive arbejdstimer er de timer du reelt arbejder.
 • Kommunen betaler for de ineffektive timer, samt timer op til fuld tid (37 timer/ugen).

Eksempel

Har du 11 effektive timer om ugen, med en timeløn på 175,00kr (inkl pension), så ser regnestykket sådan ud:

Du kan lave din egen beregning for løn i fleksjob HER