Førtidspension

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat, og du ikke kan varetage et fleksjob, så har du mulighed for at søge om førtidspension.

Retsinformation

Digital database med adgang til gældende og historisk dansk lovgivning, herunder lovforslag, beslutningsforslag, betænkninger og beretninger i fuld tekst.

Bekendtgørelse om førtidspension

Bemærk at lovgivningen skal være mærket som “GÆLDENDE”, for at være aktuel.

Satser for 2021

Førtidspension i din kommune

Viden & støtte