Folkeskoler

Information

Skole og Forældre

Skole og Forældre er landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen.

Her kan du finde information om folkeskolen, og rådgivning til hvordan du bedst støtter dit barn til trivsel og læring.

Læs mere her:

https://www.skole-foraeldre.dk/

Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningen er Skole og Forældres uvildige rådgivning, hvor forældre, der oplever, at deres børn har problemer i skolen kan få anonym rådgivning.

https://www.skole-foraeldre.dk/artikel/for%C3%A6ldrer%C3%A5dgivningen

Der tilbydes anonym rådgivning via chatfunktion på hjemmesiden, telefonopkald og e-mail.

Du kan også finde mere viden om de hjælpemidler og ressourcer der er til rådighed for dig.

Læs mere her:

https://www.foraeldreraadgivningen.dk/

Skolebørn

Du kan som forælder finde råd og vejledning hos “Skolebørn – Magasin for forældre til børn i folkeskolen”.

Læs mere her:

https://skoleborn.dk/

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har en meget uddybende gennemgang af autisme, og de tilbud der er fra staten.

Læs mere her:

https://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme

En underside til ovenstående, “I skole med autisme”, fokuserer på undervisning og rådgivning i forhold til autisme og skolevægring.

Læs mere her:

https://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme/autisme-og-skolefravaer/i-skole-med-autisme

Nordjylland

Kollegievejensskole

Kollegievejens Skole er for børn med autisme i alderen 6-18 år.

Skolens tilbud omfatter både undervisning og et fritidstilbud.

Skolen har i alt 80 elever, hvoraf størstedelen kommer fra Aalborg Kommune.

Der optages også børn fra andre nordjyske kommuner.

https://kollegievejensskole.aula.dk/skole-og-hjem

Kollegievejensskole er beliggende i Aalborg, tæt op ad Sohngaardsholmparken og Golfparken.

Skolen har bl.a. et samarbejde med Farmen, og kan derfor tilbyde Rideterapi.

Der er også fast tilknyttet psykolog til skolen, og der er normeret godt med personale, så eleverne helt undgår vikarer.

Blandt skolens elever er den unge forfatter, Alberte, som du kan læse om under Aspies.

Læs mere på skolens hjemmeside her:

https://kollegievejensskole.aula.dk/

Midtjylland

Katrinebjergskolen

Katrinebjergskolen i Aarhus har sat gang i flere forskellige tiltag, for at kunne tilbyde gode undervisningsmiljøer til børn med bl.a. autisme spektrum forstyrrelse (asf).

Læs mere her:

https://katrinebjergskolen.aarhus.dk/saadan-underviser-vi/

Nest

Nest er et amerikansk “program”, lavet til børn med autisme spektrums forstyrrelse, som udfordrer den normale undervisningsmetode vi bruger i Danmark.

En typisk Nest klasse består af:

  • Fire børn med asf, og så 12 neurotypiske børn.
  • To lærer som i samarbejde forestår undervisningen.
  • To psykologer, som følger med i udviklingen i klassen.
Nest klasse på Katrinebjergskolen, 2017

Læs mere, og se flere videoer om Nest hos Aarhus Kommune her:

https://aarhus.dk/borger/pasning-skole-og-uddannelse/skole-sfo-og-klub/andre-skoletilbud/nest-en-skole-for-alle/nest-klasser-god-laering-for-alle/

Læs mere, og se flere videoer om Nest hos Katrinebjergskolen her:

https://katrinebjergskolen.aarhus.dk/saadan-underviser-vi/nest/

Se DR´s indslag om Nest-klasserne (september 2019) her:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/zander-har-autisme-og-gaar-i-klasse-med-12-boern-uden-diagnose-en

Specialklasser

Katrinebjergskolen har specialklasser med ca. 7 elever til 1 pædagog og 1 lærer i alle fag.

Eleverne visiteres af PPR, så der er tænkt på sammensætningen af elever, og at tilbuddet kommer de rigtige elever til gode.

Læs mere om specialklasserne her:

https://katrinebjergskolen.aarhus.dk/saadan-underviser-vi/specialklasserne/

Sjælland

Søstjerneskolen

Søstjerneskolen kommer anbefalet af Maja Toudal.

Skolen er grundlagt i 2014 af Kirsten Callesen, uddannet psykolog, og tilbyder grundskoleforløb op til 12 klassetrin, for børn med særlige behov.

En af skolens ansatte (anno 2019) er Morten Gantzler Oschlag, som mange vil kunne genkende under pseudonymet, AutismePlusFar.

‘Lysende Stjerner’ er Andreas sang til Søstjerneskolen – en højst specialiseret behandlingsskole for børn -og unge med autisme og belastningsreaktioner, på Østerbro, hvor han startede som elev nummer 1 i april 2014.

Skolen samarbejder bl.a. med Psykologisk Ressource Center, og Egemosegård hvor eleverne kan prøve kræfter med islænderheste og virkelig opleve den skønne natur.

Læs mere her:

https://soestjerneskolen.dk/

Sputnik

Sputnik tilbyder autisme-skole med dagbehandling.

Her er det kommunen, der henviser barnet og betaler for indsatsen.

Du kan derfor ikke selv skrive dit barn op til vores autismeskoler, men skal gå gennem kommunen.

https://www.skolensputnik.dk/skoler/autisme-skoler-overblik/

Sputnik består af flere skoler og tilbud, med forskellige målgrupper.

Skolerne, med fokus på autisme, er bl.a. beliggende i:

  • Vanløse (0. – 6. klasse)
  • Gentofte (5. – 10. klasse)
  • Rødovre (4. – 10. klasse)
  • København V (6. – 10. klasse)
  • Hillerød (7. – 10. klasse)

Se mere på deres YouTube-kanal her:

https://www.youtube.com/channel/UCuZxA5XUsUTgUGkoBl5OjKw/videos

Læs mere på deres hjemmeside:

https://www.skolensputnik.dk/