Fonde

Om Fond ansøgning

På denne side er der informationer om fonde, der yder støtte til mennesker med økonomiske, fysiske og/eller psykiske udfordringer.

Jeg har selv søgt flere af dem.

Ansøgning generelt

Generelt ønsker fondene:

  • Beskrivelse af formål for ansøgningen.
  • Oversigt over faste indtægter og udgifter.
  • Seneste årsopgørelse fra SKAT.
  • Udtalelse fra læge, psykiater eller psykolog, som understøtter dit formål for ansøgningen. Denne udtalelse behøver ikke være særlig uddybende, og kan ofte laves gratis.
  • at vide om du har søgt støtte hos andre fonde.

Eksempel på godkendt Ansøgning

Jascha Fonden
s. 1/2
Jascha Fonden
s. 2/2

Eksempel på godkendt Lægeerklæring

Lægeerklæring

Egen læge

Nogle få fonde kræver at din læge laver ansøgningen for dig.

Svar på støtte

Fondene gennemgår ansøgninger ca. én gang i kvartalet. Derfor vil der være en vis ventetid inden man får svar.

Forvent mindst fire uger, og op til fire måneder før svar.

Søg igen?

Har du fået støtte, vil der gå mindst 12 mdr., før du kan søge støtte igen fra samme fond.

Søg flere fonde?

Søger du flere fonde, kan det have indflydelse på om den enkelte fond vælger at støtte dig.

Skulle de alligevel tildele dig støtte, kan det have indflydelse på støttens størrelse.

Læs også

Fonde

Værdigt trængende m.fl.

Jascha Fonden

Jeg søgte Jascha Fonden (læs ansøgning) til køb af støj-reducerende hovedtelefoner. 

Mit specifikke valg blev Sony WH-1000XM3 til 2.799,00kr.

Efter min ansøgning blev godkendt skulle jeg købe produktet, og sende en kvittering til fonden.

Inden en uge havde fonden sendt det fulde beløb til min nem-konto.

Læs mere her:

https://jaschafonden.dk/

Susi & Peter Robinsohns Fond

Susi og Peter Robinsohns Fond har til formål at yde økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v. for børn og unge, der lever under belastende og uværdige forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige.

Jeg søgte selv denne fond, da jeg manglede penge til en ny bærbar computer.

Fonden støttede mig med 3.000,00 kroner.

Ansøgning foregår digitalt via deres hjemmeside.

Læs mere her:

https://www.robinsohnfonden.dk/ansoegning-om-legater/ansoegningsskema.aspx

Fonden Den Hageske Stiftelse

Hjælp til personer med psykiske lidelser.

Den Hageske Stiftelse kræver at din læge og/eller socialrådgiver laver ansøgningen.

Læs mere her:

https://hageskestiftelse.dk/legatansogning/

Heinrich & Laurine Jessens Fond

Heinrich og Laurine Jessens Fond støtter personer som anses for at være værdig og trængende.

Læs mere her:

https://www.heinrichoglaurinejessensfond.dk/

Rudolph Als Fondet

Støtter værdige og trængende mænd eller kvinder med dansk indfødsret, hvis arbejdsevne er nedsat af sygdom eller alderdom.

Bemærk at du skal søge indenfor Gruppe B.

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.rudolph-als-fondet.dk/

Lassefonden

Lassefonden yder støtte til børn og unge med autisme spektrum forstyrrelse (ASF).

Læs mere her:

http://lassefonden.dk/

Rekreativ ophold

Foreningen til Støtte af Sygdomsramte Erhvervsaktive Borgere

Søg støtte til rekreativt ophold/ferie efter sygdomsperiode, med fokus på at komme frisk tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere her:

https://www.sygdomsramte-borgere.dk/

Uddannelse

Jens Chr. Christensen Stage & Marie Sørensen Stages fond

Denne fond søges digitalt igennem Ringkøbing-Skjern kommune

Fonden har til formål at støtte forældreløse børn og børn af enlige forsørgere, til:

  • Ophold på efterskole og højskole.
  • Uddannelse på gymnasiet, handelsskole eller lignende.

Ansøgningskrav:

  • Barnet er forældreløs, eller har enlig forsørger (ikke samlevende)
  • Barnet er mellem 16 og 25 år, på tidspunktet for legatets uddeling.

Læs mere her:

https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer

Advokatbistand

Birthe Daells Fond

Søg økonomisk hjælp til advokatbistand.

Læs mere her:

https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Advokatraadet/BirtheDaellsFond.aspx