Foreninger

Her finder du foreninger for både mennesker med autisme spektrum forstyrrelse.

Nogle foreninger har en mangfoldig målgruppe, hvor autisme spektrum forstyrrelse indgår på lige fod med andre.

Landsdækkende

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme vil udbrede kendskab til autisme og forståelse for de vanskeligheder, autisme medfører.

Vi repræsenterer mennesker med autisme: Børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet både lokalt og landsdækkende.

Vi ønsker at støtte og vejlede mennesker med autisme og pårørende til børn, unge og voksne med autisme.

Vi ønsker at virke for oprettelsen af og støtte til nødvendige børnehave- og skoletilbud, opholdssteder, bofællesskaber, beskæftigelsestilbud og andre aktiviteter som idræt og kulturelle tilbud til mennesker med autisme. 

Vi vil sikre kvaliteten af tilbud til mennesker med autisme, og sørge for, at de tager udgangspunkt i den enkeltes behov.

Vores målsætning er at skabe de bedste vilkår for alle autistiske mennesker.

https://www.autismeforening.dk/om-os/

Læs mere her:

https://www.autismeforening.dk/

https://www.facebook.com/autismeforening

Autisme Ungdom

Autisme ungdom er Danmarks ungdomsorganisation for unge autister, og unge pårørende til autister, i alderen 13-30 år.

Du er altså også velkommen hvis du har en søster, bror, kæreste eller forælder, som er autist.

https://www.autismeungdom.dk/om-autisme-ungdom

Autisme Ungdom blev stiftet i 2019, og arbejder med tre hovedemner:

  1. At udbrede viden om autisme
  2. At tale unge autisters sag i den politiske debat
  3. At skabe inkluderende og autismevenlige fællesskaber

Læs mere her:

https://www.autismeungdom.dk/

https://www.facebook.com/AutismeUngdom

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne

Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne er en forening for mennesker med autisme, asperger og tilgrænsende tilstande inden for spektrummet…

…Foreningen har en samarbejdsaftale med Landsforeningen Autisme, som betyder, at vores medlemmer bl.a. får mulighed for at få rådgivning ved socialrådgiveren og modtage Autisme-bladet.

https://aspergerforeningen.dk/

Læs mere her:

https://www.aspergerforeningen.dk

https://www.facebook.com/groups/Aspergerforeningen/

Aalborg

BHOV

Foreningen er tænkt som et forum for forældre til børn med særlige behov på tværs af diagnoser i Aalborg Kommune.

BHOV samarbejder med forældre og fagfolk, såvel som politikere for at vores børn skal få de bedste betingelser for kontinuerlig trivsel hjemme, i skolen og i andre sociale sammenhænge.

https://www.aa-bhov.dk/

Læs mere her:

https://www.aa-bhov.dk/

https://www.facebook.com/BHOVAal