Gymnasiale uddannelser

Der findes fire gymnasiale uddannelser, hvis formål er at forberede unge til videregående uddannelser.

STX

Den treårige uddannelse til almen studentereksamen.

STX-uddannelsen gennemføres med vægt på videnskabsfagene inden for humaniora, samfunds- og naturvidenskab.

Læs mere om STX her:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/studentereksamen-stx

HHX

Den treårige uddannelse til merkantil studentereksamen.

HHX-uddannelsen gennemføres med vægt på merkantile, internationalt orienterede og erhvervsrettede dannelsesperspektiver.

Læs mere om HHX her:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/hoejere-handelseksamen-hhx

HTX

Den treårige uddannelse til teknisk studentereksamen.

HTX-uddannelsen gennemføres med vægt på teknologiske, naturvidenskabelige og erhvervsrettede dannelsesperspektiver.

Læs mere om HTX her:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/hoejere-teknisk-eksamen-htx

HF

Den to-årige uddannelse til HF-eksamen.

HF er en professionsrettet gymnasial uddannelse.

Den findes i treårige versioner, for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Ofte under betegnelsen “HF3” eller “HF+”.

Læs mere om HF her:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/hoejere-forberedelseseksamen-hf

HF – enkeltfag 

“HF – e” er en mulighed, hvis du ønsker at dygtiggøre dig i ét eller flere fag på gymnasialt niveau.

Læs mere om “HF – e” her:

https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/hoejere-forberedelseseksamen-enkeltfag

Find mere grundigt overblik over alle de gymnasiale uddannelser her:

https://www.uvm.dk/