HF

Nørresundby Gymnasium

Nørresundby Gymnasium tilbyder en HF uddannelse på 3 år, for mennesker der har behov for mere ro, tid og støtte.

Læs mere HER

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole åbnede allerede op for ASF klasser i 2010, og optager pt. 12 elever om året. Der er tale om en 2 årig HF.

Som elev i ASF klassen får man (delvist) fast klasseværelse, opholdsrum til korte pauser, ugentlig mentorstøtte m.m.

Skolen tilbyder også ASF Brobygning, som letter overgangen fra eks. folkeskole til gymnasie. Du får her mulighed for, i selskab med potentielle klassekammerater, at komme og opleve skolen, snakke med lærere, overvære undervisning m.m. i god tid før du selv starter.

Læs mere i deres brochure HER

Læs mere om ASF klassen HER

Læs artikel fra Nordjyske Stifttidende HER

Mariagerfjord Gymnasium

Mariagerjord gymnasium tilbyder en (Visiteret)HF for normaltbegavede unge med eks. ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder.

Fordelene ved VHF er bl.a færre elever per klasse (ca. 14), samt eget klasselokale.

Læs mere om VHF på gymnasiets hjemmeside HER


Gymnasiet fik besøg fra TV2 Nord (oktober 2015), som lavede dette indslag:

https://www.tv2nord.dk/artikel/mariagerfjord-gymnasium-faar-millioner-til-diagnoseelever-0

Th. Langs HF & VUC (Silkeborg)

3 årig HF ((enkeltfag)HF3) i Silkeborg for unge mennesker med diagnoser.

Det særlige ved HF3 er bl.a. at du som kursist:

  • får et klasselignende forløb – og dermed ikke skal skifte hold fra fag til fag
  • går i klasse med andre kursister med lignende støttebehov
  • får SPS (specialpædagogisk støtte) sammen med dine medkursister, som en fast integreret del af skemaet
  • kommer i en HF3-klasse, som aldrig har mere end 24 kursister
  • har eget klasselokale med faste pladser + studieværksted

Klassens lærere har alle erfaring med og uddannelse i at undervise unge med diagnose.

Læs mere om HF3 på deres hjemmeside HER

Special Minds har skrevet en artikel om HF3 HER

VUC Aarhus

VUC Aarhus tilbyder en 2 årig HF, for mennesker med autisme, i den såkaldte A-klasse.

Der er plads til 12 studerende, og alle får tildelt en mentor ved studiestart.

A-klassen har eget undervisningslokale, samt et separat lokale til lektielæsning og pauser.

Læs mere om A-klassen HER

Herning HF & VUC

Herning HF og VUC tilbyder en 2 årig HF på ASF-linjen for mennesker med autisme spektrum forstyrrelse.

Der er plads til 12 studerende, og der er fast klasselokale, med faste pladser, samt pauserum. Alle elever får tildelt en mentor ved studiestart.

Du kan læse mere om uddannelsen HER

Aabenraa Statsskole

Aabenraa Statsskole tilbyder en 2 årig Højere Forberedelseseksamen (HF) for mennesker med Autisme Spektrums Forstyrrelse.

Du får bl.a. fast klasselokale, og der er reduceret i lektiemængden.

HF, ASF

Læs mere HER

Københavns VUC

KVUC tilbyder HF Autisme som dækker over to mulige forløb. Du kan vælge mellem et 2årigt forløb (HF ASF), eller et længere 3 – 3år 6mdr forløb (HF Inklusion).

På KVUC har vi forskellige HF-forløb for dig, der har en diagnose inden for autismespektret eller lignende støttebehov, og har brug for særlig støtte til at tage en HF.

Københavns VUC

Afhængigt af hvilken uddannelse du ønsker at studere videre på, kan det blive nødvendigt med en Supplerende Overbygning til HF, som typisk tager 6 mdr.

Denne overbygning er dog tiltænkt dem som ønsker at læse videre på en lang videregående uddannelse (eks. Kandidatgrad på universitetet).

Læs mere om Københavns VUC forløb HER

Læs en artikel om Christian, som er tidligere studerende på HF Inklusion, HER