HF

Kun uddannelser på undervisningsministeriets liste er officielt godkendte som ASF-klasser.

Se listen her:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/uddannelser/asf-klasser

Nordjylland

Nørresundby Gymnasium

Nørresundby Gymnasium tilbyder en HF uddannelse på 3 år, for mennesker der har behov for mere ro, tid og støtte.

Læs mere her:

https://www.nghf.dk/kommende-elever/hf-3/

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole åbnede allerede op for ASF klasser i 2010, og optager pt. 12 elever om året til en 2årig HF.

Som elev i ASF klassen får man (delvist) fast klasseværelse, opholdsrum til korte pauser, ugentlig mentorstøtte m.m.

Skolen tilbyder også ASF Brobygning, som letter overgangen fra eks. folkeskole til gymnasie.

Her får du mulighed for, i selskab med potentielle klassekammerater, at komme og opleve skolen, snakke med lærere, overvære undervisning m.m. i god tid før du selv starter.

Læs artikel fra Nordjyske her:

https://nordjyske.dk/annonce/flere-unge-med-autisme-gennemfoerer-ungdomsuddannelse/15754615-19bf-48c1-b8f0-7e319d092ada?fbclid=IwAR3bantMNS_VMnsWeCRM4idZqHVWkdhY42efzB8EUuAy0zyAPNdLtWp68h4

Læs mere i deres brochure her:

http://www.aalkat-gym.dk/fileadmin/filer/import/Nuvaerenede_elever/ASF/Brochure_asf-_2019_trykkeklar.pdf

Læs mere om ASF klassen her:

http://www.aalkat-gym.dk/ny-hf-elev/asf-klasse/

Aalborghus Gymnasium / Exzentriq

Fra august (2022) starter én af de eneste ungdomsuddannelser i landet, hvor særligt udfordrede unge kan tage en ungdomsuddannelse, i kombination med e-sport og computerlære.

Exzentriq (Esportscenter) tilbyder i forvejen en STU, men samarbejder nu med Aalborghus Gymnasium om at lave en 3årig HF.

Uddannelsen tilbyder bl.a.:

 • Første år bliver i en stamklasse med et fast klasselokale hos Exzentriq.
  Du skal derfor ikke skifte lokaler eller hold imellem fag.
 • Klassekammerater med lignende støttebehov.
 • Fleksibel mødetid ift. ordinær uddannelse. Mødetid mellem kl. 10-14.
 • Tilknytning til Exzentriq og adgang til Exzentriqs faciliteter og miljø inden for tech, gaming og e-sport.
 • Tilbud om deltagelse i sociale aktiviteter på Aalborghus Gymnasium.

Læs mere her:

Mariagerfjord Gymnasium

Mariagerjord gymnasium tilbyder en (Visiteret)HF for normaltbegavede unge med eks. ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder.

Fordelene ved VHF er bl.a færre elever per klasse (ca. 14), samt fast klasselokale.

Gymnasiet fik besøg fra TV2 Nord (oktober 2015), som lavede dette indslag:

https://www.tv2nord.dk/artikel/mariagerfjord-gymnasium-faar-millioner-til-diagnoseelever-0

Læs mere om VHF på gymnasiets hjemmeside her:

http://www.mf-gym.dk/ny-elev/vhf/

Midtjylland

Randers HF & VUC

Hos Randers HF & VUC kan du tage en HF, som et 3årigt forløb.

Vi har ikke særlige klasser for hf over tre år, men tilbyder muligheden for at tage uddannelsen over lidt længere tid, hvis man har en funktionsnedsættelse eller sygdom.

Der udarbejdet en individuel plan for hver enkelt.

Vi har god og lang erfaring hermed 🙂

Anne Dehn, Randers HF & VUC

Du får 20 – 25 lektioner om ugen, men kommer i “normal” klasse med op til 30 elever.

Du kommer til at følge fag med en almindelig klasse på ca. 30 elever både første og andet år, men du har færre fag og kortere skoledage end dine klassekammerater.

Det tredje år følger du fag på forskellige hold.

Randers HF & VUC

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.randershfvuc.dk/2-aarig-hf/hf-over-tre-aar

Th. Langs HF & VUC (Silkeborg)

3 årig HF ((enkeltfag)HF3) i Silkeborg for unge mennesker med diagnoser.

Det særlige ved HF3 er bl.a. at du som kursist:

 • Får et klasselignende forløb – og dermed ikke skal skifte hold fra fag til fag
 • Går i klasse med andre kursister med lignende støttebehov
 • Får SPS (specialpædagogisk støtte) sammen med dine medkursister, som en fast integreret del af skemaet
 • Kommer i en HF3-klasse, som aldrig har mere end 24 kursister
 • Har eget klasselokale med faste pladser + studieværksted

Klassens lærere har alle erfaring med og uddannelse i at undervise unge med diagnose.

Special Minds har skrevet en artikel om HF3, som du kan læse her:

https://specialminds.dk/nyt-hf-tilbud-til-unge/

Læs mere om HF3 på deres hjemmeside her:

https://www.thlangshf-vuc.dk/hf3/

Aarhus HF & VUC

VUC Aarhus tilbyder en 2 årig HF, for kursister med autisme, i den såkaldte A-klasse.

Der er plads til 12 studerende, og alle får tildelt en mentor ved studiestart.

A-klassen har eget undervisningslokale, samt et separat lokale til lektielæsning og pauser.

Aarhus HF & VUC samarbejder med HF Fundamentet

Læs mere om A-klassen her:

https://aarhushfogvuc.dk/da/hf-kursister-med-autisme-asf

HF Fundamentet

HF Fundamentet er en uafhængig forening og social indsats, som samarbejder tæt med Aarhus HF og VUC.

“Vi vil være det sted, hvor mennesker i sårbare og udsatte livssituationer kan føle sig hjemme og trygge.

Den bæreflade, man kan lande på.

Derfor møder vi alle med nærvær og oprigtighed, når de træder ind ad døren og bliver en del af vores fælles hjem.”

https://fundamentet.org/om-os/

Hos Fundamentet tilbyder de bl.a. (gratis):

 • Psykoterapi
 • Fysioterapi
 • Massage
 • Psykomotorisk terapi
 • Coaching
 • Hypnoterapi
 • NADA (øre-akupunktur)

Der er desuden fælles spisning (morgen -og middagsmad), aften -og weekend hygge, valgfrie sociale aktiviteter og “Stuen”.

Stuen er hjertet i Fundamentet.

Her mødes alle i huset uanset, hvordan man hver især er tilknyttet til Fundamentet.

Her er brætspil, fællesspisning, musik og gode samtaler med kendte såvel som nye ansigter.

https://fundamentet.org/sadan-bor-vi/

Fundamentet kan være dit hjem udenfor hjemmet, og støtte dig aktivt i at gennemføre en HF.

Læs mere på deres facebookside her:

https://www.facebook.com/fundamentetdk

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://fundamentet.org/

Herning HF & VUC

Herning HF og VUC tilbyder en 2 årig HF på ASF-linjen, for mennesker med autisme spektrum forstyrrelse.

Der er plads til 12 studerende, og der er fast klasselokale, med faste pladser samt pauserum.

Alle elever får tildelt en mentor ved studiestart.

Du kan læse mere om uddannelsen her:

Autismeklassen

Sønderjylland

Kolding HF & VUC

Hos Kolding HF & VUC kan du, fra efteråret 2021, tage en 3årig HF.

Uddannelsen henvender sig specifikt til mennesker med autisme, angst, depression og opmærksomhedsforstyrrelse.

Læs mere her:

https://www.koldinghfogvuc.dk/

Aabenraa Statsskole

Aabenraa Statsskole tilbyder en 2 årig Højere Forberedelseseksamen (HF) for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Du får bl.a. fast klasselokale, og der er færre lektier.

HF, ASF

Læs artikel fra DR om statsskolens indsats her:

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/succes-med-saerlig-gymnasielinje-autister

Læs mere her:

https://www.statsskole.dk/uddannelse/hf-asf/

Esbjerg Gymnasium

HF3 er en 3årig HF for unge med særlige behov.

Der er særlig fokus på:

 • Ro
 • Tid
 • Struktur
 • Støtte

Læs artikel om HF3 på EG her:

https://ugeavisen.dk/esbjerg/artikel/eg-laver-hf-for-de-s%C3%A5rbare-unge?fbclid=IwAR0FwJwLXHKz2wRmKmGxC8x1p_U_-uPjsVHrsVlYfcXGqSZTaVJ5fAizdTc

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.esbjerggymnasium.dk/hf3

Fyn

HF & VUC Fyn (Odense)

En HF med særlig støtte

På VUC i Odense har du mulighed for at komme i en særlig HF klasse for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse.

Uddannelsen tager 3år og der er max 22 elever i en fast klasse.

Læs en studerendes beretning her:

https://www.vucfyn.dk/spot-paa/vores-kursister/jeg-vokser-aldrig-fra-min-autisme/

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.vucfyn.dk/uddannelser/hf-plus-stx/fleraarige-hf-forloeb/hf-autisme/

Sydsjælland

Katedralskolen (Nykøbing Falster)

Nykøbing Katedralskole tilbyder en 3-årig HF-eksamen i et særlig tilrettelagt og trygt miljø.

Katedralskolen

På Katedralskolen kan du læse en HF over 3år (HF+) for mennesker med funktionsnedsættelser.

Der er daglig undervisning fra 09:45 – 13:15, i fast klasselokale.

Læs mere om HF+ her:

https://www.nykat-gym.dk/uddannelser/hf/hf-3-arig-hf/

Næstved Gymnasium & HF

NGH tilbyder både en 3årig HF (HF3), samt en STX i særlig Autismeklasse.

Der er fokus på:

 • Ro
 • Tid
 • Struktur
 • Lektiehjælp
 • Mentorstøtte

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.naestved-gym.dk/uddannelser/hf3/

Sjælland

Klar HF & VUC, Slagelse

“Klar” tilbyder en 3årig HF (HF Plus), med 23 lektioner om ugen.

“Klar” har afdelinger i:

 • Slagelse
 • Korsør
 • Ringsted

Læs mere her:

https://www.vucklar.dk/uddannelser/hojere-forberedelseseksamen/hf-plus/

Lyngby VUC

 …for dig, der som følge af en diagnose eller psykiske udfordringer har brug for ekstra støtte og vejledning igennem uddannelsforløbet.

På VUC i Lyngby kan du læse en HF over 3år (HF3).

Med denne HF kommer du automatisk til at læse HF med udvidet fagpakke.

Dette giver dig de bedste muligheder for en videregående uddannelse, men stadig med færre timers undervisning om ugen end normalt.

Læs artikel om uddannelsen her:

https://sn.dk/Det-Groenne-Omraade/Alle-har-ret-til-en-fed-uddannelse-VUC-Lyngby-tilbyder-ny-3-aarig-HF-for-unge-med-saerlige-behov/artikel/1343042

Læs mere om uddannelsen her:

https://vuclyngby.dk/uddannelser/hf3/

Københavns VUC

KVUC tilbyder HF Autisme som dækker over to mulige forløb.

Du kan vælge mellem et 2årigt forløb (HF ASF), eller et længere 3 – 3år og 6mdr forløb (HF Inklusion).

På KVUC har vi forskellige HF-forløb for dig, der har en diagnose inden for autismespektret eller lignende støttebehov, og har brug for særlig støtte til at tage en HF.

Københavns VUC

Afhængigt af hvilken uddannelse du ønsker at studere videre på, kan det blive nødvendigt med en Supplerende Overbygning til HF, som typisk tager 6 mdr.

Denne overbygning er dog tiltænkt dem som ønsker at læse videre på en lang videregående uddannelse (eks. Kandidatgrad på universitetet).

Læs mere om Københavns VUC forløb her:

https://kvuc.dk/uddannelser/gs/sof/om-uddannelsen/

KBH Syd HF & VUC

HF Basecamp er navnet på en 3årig HF, særligt for mennesker med en autisme-diagnose.

Denne særlige HF kombinerer forudsigelighed og overskuelighed med den nyeste viden om stressreducering, relationers betydning og hjerneforskning.

KBH Syd

Du vil komme i en fast klasse med 15 – 18 andre elever, i eget klasselokale.

Over de tre år vil du have mellem 25 og 27 lektioner om ugen.

Skulle du savne lidt undervisning fra 9. klasse, så er det ikke et problem.

Uddannelsen starter nemlig på et lidt lavere niveau (FE) end normalt, så de er sikre på alle er fagligt med fra start.

Tobias (17år) fortæller om Dansk på HF Basecamp

HF Basecamp er for unge der har været ude af folkeskolen i mindst et år og har en diagnose, der giver ret til særlig pædagogisk støtte (SPS).

Du skal have fagligt niveau til HF/Gymnasium, men ikke kunne gennemføre på normale vilkår.

KBH Syd, Optagelseskrav

Læs mere om uddannelsen her:

https://www.kbhsyd.dk/uddannelser/hf-paa-3-aar-basecamp/

Nordsjælland

Nordsjælland HF & VUC (Hillerød)

HF-IN står for Højere Forberedelseseksamen Inklusion, og er for studerende med bl.a. Autisme Spektrum Forstyrrelse og angst.

HF-IN er for dig, der drømmer om at tage en HF og samtidig har brug for overskuelige rammer, tryghed og professionel støtte.

Læs en beretning om HF-IN her:

https://vucns.dk/rolemodels/mary/?_ga=2.168962081.1443214734.1611573151-609911599.1611573151

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.vucns.dk/uddannelser/hf-fleksibel-uddannelse-der-aabner-doere/hf-in/

Kalundborg Gymnasium & HF

I Kalundborg, Nordvest Sjælland, kan du læse en 3årig HF for unge med særlige behov.

Denne særlige HF har været tilbudt siden 2017, og det har vist sig at være en succes.

Læs disse artikler om uddannelsen:

Læs mere på hjemmesiden her:

https://kalgym.dk/ny-elev/hf

Nordvestsjællands HF & VUC

For dig der drømmer om at tage en HF og samtidig har brug overskuelige rammer, tryghed og professionel støtte

Nordvestsjællands HF & VUC

Nordvestsjælland tilbyder en 3årig HF i både Kalundborg og Holdbæk.

Du kan forvente ca. 23 lektioner om ugen, med fast klasselokale de første to år.

Læs mere her:

https://www.nordvestvuc.dk/uddannelser/gymnasiale-uddannelser/hf-pa-3-ar/