Hjælp til selvhjælp

På denne side har jeg valgt at liste værktøjer og personer, som har hjulpet mig, til en bedre forståelse af socialt sammenspil med andre mennesker.

De personer jeg har valgt, har det til fælles at de er meget specifikke, og begrunder deres ideer og holdninger. Jeg er ikke nødvendigvis enig med dem, men jeg nærer stor respekt for deres indsigt, samt måden de fortæller, og opfører sig på.