Om Autisme

Indledning

Autisme skal forstås som en gennemgribende psykisk udviklingsforstyrrelse. Det betyder at ens hjerne er udviklet på en atypisk måde, som kan give udfordringer af forskellig grad. Af samme årsag klassificeres autismerelaterede diagnoser som handikap, og ikke sygdomme.

Da variationerne af autisme er så mangfoldige og varierende, anser man det for et helt spektrum. Derfor kalder man det for Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF).

Når man snakker om forstyrrelser, mener man afvigelser i forhold til normal udvikling. Både positiv og negativ udvikling. Det er ikke alle som oplever deres autistiske træk, som negative, og har brug for hjælp. 

Af den årsag kan det være en hjælp at tænke på autisme som del af neurodiversitet. Altså en anden måde at være på, som ikke hører under den generelle “norm”. 

Autisme og social forståelse

Mennesker er sociale væsener, som normalt udvikler sig til at kommunikere og samarbejde med andre, for bedst mulig chance for overlevelse.

De der har en god social forståelse (social understanding) vil typisk have nemmere ved at få venner, forstå tabu, have højere selvtillid, og generelt mere livsglæde. De vil også have nemmere ved at nå deres mål, i kraft af hjælp og støtte fra deres store sociale netværk.

Generelt har mennesker med autisme store problemer med det sociale. Årsagen findes bl.a. under graviditeten, hvor hjernens evne til social forståelse bliver underudviklet. Ofte til fordel for andre af hjernens evner, såsom matematisk (logisk), musisk, sproglig (verbal) og sensoriske (visuelle) forståelser.

Hjernens udvikling

Intelligens

Når vi snakker om intelligens skal det tolkes som et spektrum. Alle bliver født med genetiske fordele og ulemper, og det gælder også ens kognitive evner.

Howard Gardner har opdelt intelligens i syv forskellige kategorier.

Det er med udgangspunkt i dem, at jeg beskriver hjernens udvikling og intelligens. Billedet herunder tager dog kun udgangspunkt i seks kategorier.

NeuroTypisk udvikling

Mennesker med en normal/typisk neurologisk udvikling kaldes NeuroTypiske (NT).

En normal kognitiv udvikling vil have meget stort fokus på social forståelse.

ASF udvikling

For en person med ASF har hjernen typisk valgt at sætte fokus på andre aspekter end det sociale.

“In life behaviours, ‘Aspies’ have found something more interesting than socialising…”

Tony Atwood

… det betyder at det kan være meget svært at være social med andre mennesker, og ikke mindst, overholde uskrevne regler.

En autistisk kognitiv udvikling er meget mere varieret.

Social forståelse

I videoen (ovenfor) ser vi er bl.a. at sekretæren behandler personen med autisme, ud fra forståelsen at han er helt normal. Det betyder at hun forventer at han kender til de sociale spilleregler og forstår at overholde og bruge dem.

Da han ikke overholder dem bliver hun vred. Sekretæren har nemmere ved at forstå ham som en person der er klam og lyver, end som en ærlig person der bare vil vide hvad hun hedder, men ikke forstår sig på det sociale.

Sekretæren handler ud fra hendes egen erfaring med andre mennesker, hvor sådan en opførsel ville være uacceptabel. Hendes intention var altså at sige fra overfor en uhensigtsmæssig opførsel, fra en ligesindet person. Var hun bevidst om at han havde autisme, ville hun forhåbentlig afstemme sine forventninger og reaktioner derefter. Det hjælper dog ikke personen med autisme, som bliver offer for en meget ubehagelig konflikt.

Talent

Langt fra alle med autisme har helt specielle talenter, og ikke alle talenter er særligt brugbare i dagens samfund. Det kræver også at man får den støtte man har behov for, til at udvikle ens talent.

Noget der gentager sig hos mennesker med autisme er bl.a. at de ikke er trygge ved at lyve, uanset hvor lille en løgn der er tale om. For den rigtige arbejdsgiver, kan dette være en uvurderlig ressource.

Mange indenfor autismespektret kan også overskue meget komplicerede matematiske modeller, visualisere, huske og gengive alle detaljer om specifikke emner, og/eller udvise en utrolig udholdenhed, når først de er startet på en opgave.

Det er sådan at vi alle har noget vi er gode til. Spørgsmålet er hvordan vi bliver bevidste om vores talenter, udvikler dem, og bruger dem konstruktivt.

Nina Skov Jensen

I videoen herunder møder vi Nina, som har et ganske særligt talent. Hun er i stand til at tegne fotorealistisk, og udvikler på sit talent hver dag.

Savant syndrom

I forhold til normalen, så har mennesker med autisme større chance for at have savant-syndrom

At være savant betyder at ens evne(r) indenfor eks. matematik, musik, kunst og sprog kan udvikles til noget enestående, og nærmest overmenneskeligt. 

Det er dog stadig sjældent, og selvom man er født med savant syndrom, så forsvinder evt. komorbide sygdomme ikke.