Socialt frikort

Ordningen trådte i kraft den 2. januar 2019, og er blevet forlænget til år 2021-22.

Hvad er det Sociale Frikort?

Det sociale frikort giver visse borgere ret til at tjene op til 20.000,00 kr/året, skattefrit.

Beløbet modregnes ikke din kontanthjælp eller anden overførselsindkomst.

Helt konkret

 1. Du vil gerne arbejde og være en del af arbejdsfællesskab.
 2. Du taler med din sagsbehandler hos kommunen, om at blive visiteret til et socialt frikort.
 3. Du finder selv et job.
  • Arbejdsgiverne skal være indstillet på at ansætte med et socialt frikort.
 4. Du arbejder og får din løn udbetalt.
  • Pengene får du kontant eller som en overførsel til en konto.

Hvem kan få Socialt Frikort?

For at komme i betragtning til det sociale frikort, skal du kunne sige ja til følgende:

 • Du har sociale udfordringer, fx – hjemløshed – et behandlet eller ubehandlet problematisk forbrug af stoffer eller alkohol – en psykisk lidelse eller sårbarhed kombineret med sociale udfordringer.
 • Du er ikke under ordinær uddannelse eller har været det inden for det seneste år.
 • Du har tjent mindre end 10.000,00 kr. på at arbejde inden for det seneste år.

Personer med fysisk eller kognitivt handicap, er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

socialstyrelsen.dk

Ansøgning

Det er kommunernes eget ansvar at udarbejde et ansøgningsskema.

Se eks. her:

Jeg kan ikke finde det?!

Det er ikke alle kommuner som har et ansøgningsskema klar digitalt.

 I de fleste kommuner vil enten socialforvaltningen, beskæftigelsesenheden eller borgerservice kunne hjælpe.

https://www.socialstyrelsen.dk

Kan du ikke finde det selv, så kontakt din socialrådgiver/sagsbehandler, som kan hjælpe dig videre i processen.

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside her:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling/socialt-frikort/socialt-frikort