Støtte til uddannelse

Elev / Studerende

Specialpædagogisk Støtte

Specialpædagogisk Støtte (SPS) skal sikre at man kan uddanne sig på lige fod med andre, trods funktions-nedsættelse.

SPS tilbydes hos mange forskellige ungdoms- og videregående uddannelser.

Typisk kan man få støtte ved at få en mentor, som kan hjælpe med at holde styr på hvad der sker på uddannelsen, samt finde ud af hvordan du bedst tilegner dig viden. 

Der kan arbejdes med at skabe en struktur mellem studie og fritid, samt planlægning af hvor meget der skal laves ad gangen, så man når sine mål. 

Støtten vil tage udgangspunkt i præcist dit behov.

SPS er hverken behandling eller terapi.

Læs mere her:

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende

“Jeg læser til datamatiker og har Aspergers og angst. Jeg har igennem hele mit studie haft forskellige mentorer igennem SPS. De har hjulpet mig meget med at strukturere mine lektier og mine opgaver. Derudover har jeg fået bevilget støjreducerende høretelefoner igennem SPS. Jeg ved slet ikke, hvad jeg ville gøre uden dem. Jeg har også søgt om dispensation flere gange. En gang var det for at få ekstra tid til min eksamen. De andre gange var det for ikke at skulle arbejde i en gruppe. Det var virkelig nemt for mig at få både SPS og dispensation bevilget. De fleste gange skulle jeg bruge en lægeerklæring, men allerede en kort forklaring fra lægen var nok.”

Nici

Studerende, Datamatiker

“…den måde man søger SPS på er at man henvender sig til administrationen på sit uddannelses sted (som regel studievejleder, eller hvis skolen har en fast SPS koordinator, så henvender man sig til denne). Herefter de giver dig nogle papirer man skal udfylde, som bliver sendt ind til godkendelse.  Hvis man bliver godkendt så skal skolen finde en SPS til dig, enten udefra eller blandt de lærer som er på skolen. For mig var det nemt at blive godkendt til SPS, fordi jeg har autisme og har på papir at jeg har social vanskeligheder. Den SPS jeg har haft det sidste år, har hjulpet mig meget med hvordan jeg skal forholde mig til de “normale” mennesker som jeg går i klasse med. …mødes med min SPS en gang om ugen.”

Jacob

Studerende, 3årig HF

Folkeskole

Skolevægringsforløb

Exzentriq (Aalborg, Nordjylland) tilbyder bl.a. et skolevægringsforløb, som hjælper unge tilbage på sporet.

Elever med skolevægring isolerer sig i hjemmet og kan helt nægte at modtage undervisning, da
skolevægring ofte knytter sig til skolerelaterede aktiviteter eller krav.

Dette giver store frustrationer hos eleven såvel som ved forældrene og den skole, som eleven er tilknyttet.

Social isolation, nedsat selvværd og tab af kompetencer er ligeså negative konsekvenser af skolevægring.

Målgruppe:

Primært elever i udskolingen (7.-9. / 10. klasse) med skolevægring.

De har særlig succes med unge, der eksempelvis har:

  • Udviklings- eller adfærdsforstyrrelse (eks. autisme, ADHD eller lignende)
  • Komorbiditet og særligt angst
  • Været udsat for mobning
  • Manglende støtte og begrænsede ressourcer
  • Mistanke om eller tilstedeværelse af PDA-profil

Læs mere her:

https://aspiek.dk/wp-content/uploads/2022/01/Exzentriq-Skolevaegring.pdf

Efterskole

Efterskoleforeningen

At gå på efterskole er en bekostelig affære, men der er heldigvis hjælp at hente, endda udover statens elevstøtte.

Staten giver også årligt penge til efterskolerne i en pulje, som skal hjælpe de, som ikke har mulighed for at betale det hele selv.

Puljen hedder “Lokal Efterskole Støtte” / ”Individuel Supplerende Elevstøtte”, og det er op til efterskolen selv hvem der får del i den.

Alle disse muligheder er godt beskrevet på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Læs mere her:

https://www.efterskolerne.dk/

Efterskolerne

Efterskolerne har lavet vejledning om støttemuligheder for elever med fysiske og psykiske handicap på efterskoler.

Læs mere her:

https://www.efterskolerne.dk/

En Håndsrækning

Her kan du læse mere om Egmont Fonden og søge støtte/stipendie til efterskoleophold:

Offentlig støtte

Den Uvildige Konsulentordning på Handikapområdet har i Praksisnyt 86, 2018 (rev. 12/6/2019), beskrevet mulighederne for offentlig støtte, efter servicelovens paragraffer m.v. til unge med nedsat funktionsevne.

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.dukh.dk/

Videregående- og Erhvervsuddannelse

Handikaptillæg

Statens Uddannelsesstøtte (SU) kan normalt dække udgifter til husleje og forsikringer, men derefter er der ikke meget tilbage.

Derfor har de fleste studerende et studiejob.

De heldige har endda et job, som er studierelevant.

Med handikap og/eller psykisk sygdom kan det være meget uoverskueligt, måske endda direkte skadeligt at have arbejde ved siden af studiet.

Derfor kan man få et tillæg lagt oveni ens SU, så det ikke burde være økonomien, der hindrer en i at færdiggøre en uddannelse.

Læs mere om handikaptillæg her:

Handikaptillæg er pt. kun muligt for studerende på Erhvervs -og Videregående uddannelser.

Ansøgning

Statens Uddannelsesstøtte

FØR du søger handikaptillæg, skal du have søgt om SU.

Søg SU her:

https://www.su.dk/forside/

Lægeerklæring

Selve ansøgningen kræver en lægeerklæring.

Denne erklæring beskriver din diagnose, behandling, hvordan din erhvervsevne er påvirket m.m. 

For at få sådan en skal du kontakte en psykiater (psykisk sygdom), som kan lave den til dig. 

Kan du få en udtalelse fra egen læge, psykolog og/eller socialrådgiver, som underbygger din lægeerklæring, vil det være positivt for din ansøgning.

Læs mere her:

https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/saadan-vurderer-vi-ansoegninger-om-handicaptillaeg/

Gem altid en kopi

Gem altid en kopi af din ansøgning, inkl. evt. bilag og evt. kvittering for forsendelse fra posthus.

Ventetid

Det tager ofte flere måneder at få godkendt handikaptillæg, så du får almindelig SU sats, indtil ansøgningen er godkendt.

Vejledning

1

INFO

Klik på følgende link, og læs vejledning om hvordan man søger handikaptillæg:
https://www.su.dk/su/saerlig-stoette-til-foraeldre-handicappede-mv/handicaptillaeg/saadan-soeger-du/

2

SU

Klik på følgende link og søg SU:
https://www.su.dk/forside/

3

Handikaptillæg

Log ind på MinSU, og find menupunktet; Handikaptillæg.
Herfra bliver du guidet, og kan uploade de informationer du har indsamlet (PDF).