STU

Om STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) ses overordnet som et tilbud rettet mod personlig udvikling. 

Mange vælger at begynde med en STU, for så senere at starte på en ordinær kompetencegivende uddannelse. 

Specielt de som ikke har trives i folkeskolen, og ikke føler sig uddannelsesparate, kan have meget gavn af en STU.

Læs mere her:

https://uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse

Kompetencegivende?

”En overordnet, men ikke udtømmende, definition på hvad en kompetencegivende uddannelse er, at der kan søges SU når man er optaget på uddannelsen.

Der findes dog uddannelser der er kompetencegivende hvorom dette ikke gælder”

Der er ingen STU uddannelser i Danmark der er ”kompetencegivende”, men det betyder IKKE, at eleverne ikke har (edit: tilegnet sig) rigtig gode kompetencer til at både opnå job eller at kunne optages på andre uddannelser (det vil i så fald altid være på dispensation).

Ole Bay Jensen, Uddannelseschef – AspIT

Der er nogle STU, som er erhvervsrettede.

Det betyder at du får den viden og erfaring (praktikforløb) der skal til, for at du kan blive ansat i specifikke stillinger efter uddannelsen.

Det vil fremgå af beskrivelsen her på siden, om der er tale om en primært erhvervsrettet STU.

Se eks. “Klar til Start” og “AspIT”.

Økonomi

Man er ikke berettiget til SU på en STU, men man kan oftest få en anden tilsvarende ydelse, såsom kontanthjælp.

Spørg din socialrådgiver.

OBS

Når du vælger en STU, så vær opmærksom på hvem der står for tilbuddet.

Læs mere her:

https://www.autismeforening.dk/news/nyheder-2017/landsforeningen-autisme-problematisk-at-tvind-faar-millioner-af-kommunerne

Se også denne guide fra Mediehus Danmark:

https://stuguiden.dk/

Nordjylland

 • Special Minds har en afdeling i Aalborg

Autismecenter Nordbo

Autismecenter Nordbo tilbyder bl.a. hjælp til færdiggørelse af folkeskolens afgangseksamen og støtte til strukturering og planlægning af undervisning på ordinære uddannelser.

Formålet med Autismecenter Nord-Bo er at skabe så gode udviklingsmuligheder for mennesker med en autismespektrumforstyrrelse som muligt.

Autismecenter Nord-bo
12. jun. 2018

Autismecenter Nord-bo er desuden samarbejdspartner i “Klar til Start”.

Læs mere her:

https://nordbo.dk/forside.aspx

KaffeFair

“Vi tror på, at alle kan blomstre, når de får overdraget et ansvar”

https://www.kaffefair.dk/stuogjoblaering

KaffeFair er en socioøkonomisk (nonprofit) virksomhed, med forskellige tilbud:

Der er fokus på sidemandsoplæring, så du lærer imens du arbejder.

Hos KaffeFair kan du også tilegne dig:

 • Hygiejnebevis 
 • Baristakursusbevis 
 • Prøvebevis i dansk, matematik, IT og engelsk 
 • Dokumenteret fagbeskrivelse (faglinjen) 

KaffeFair tilbyder at du bliver en del af et restaurationsmiljø med lokale og økologiske råvarer.

Fra august 2021 tilbyder KaffeFair, i samarbejde med Aalborg Zoologiske have, faglinjen Dyrehold.

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.kaffefair.dk/stuogjoblaering

Aalborg Zoologiske have

Hos KaffeFair kan du vælge faglinien Dyrehold.

Eleverne bliver oplært i mange af de opgaver, som havens dyrepassere og tekniske medarbejdere har ansvaret for. Målet er at eleverne kan bruge det som springbræt til et job eller en uddannelse, der bygger ovenpå.

https://migogaalborg.dk/aalborg-zoo-skal-uddanne-unge/

Du får et års erfaring, som del af et team hos Aalborg Zoologiske have.

”Vi er en arbejdsplads der hylder mangfoldighed. Og det giver rigtig meget mening for os, at kunne hjælpe nogle unge videre i livet.”

Eleverne vil, udover at lære en masse om dyr, lære noget om at tage ansvar og at kunne arbejde struktureret. Men også det at kunne arbejde sammen om en opgave, indgår i oplæringen.

https://migogaalborg.dk/aalborg-zoo-skal-uddanne-unge/

Læs artikel om denne STU her:

https://migogaalborg.dk/aalborg-zoo-skal-uddanne-unge/

Kontakt KaffeFair for optagelse og spørgsmål til uddannelsen.

Midtjylland

Special Minds

Special Minds tilbyder forløb til borgere med autisme eller lignende udfordringer, med henblik på at styrke den enkeltes mulighed, for at få et arbejde eller komme i uddannelse.

De særlige evner som mennesker med en autismeprofil besidder, er blevet eftertragtede, som specialistydelse, da de skaber stor værdi for erhvervskunder.

Special Minds er med til at skabe denne forbindelse.

Special Minds

Resultatet af forløbene er en afdækning af hvilke opgaver, i hvilken rolle, på hvilke vilkår, samt i hvilke omgivelser, den enkelte kandidat bedst vil kunne anvende sine kompetencer.

Forløbene dokumenteres i autismespecialiserede beskrivelser.

Speciel Minds har afdelinger i:

 • Aalborg
 • Silkeborg
 • Aarhus
 • Kolding

Læs mere her:

https://specialminds.dk/

Landeriet

Landeriet er et 3årigt STU-og dagtilbud på en gård, Bundgaard, nær Herning.

Landeriet er selvejende institution, særligt for unge med interesse for landbrug og/eller heste.

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://www.landeriet.dk/

Landeriet samarbejder med non-profit organisationen, Jysk Børneforsorg / Fredehjem, som du kan læse mere om her:

https://www.jyskborneforsorg.dk/

Sønderjylland

 • Special Minds har en afdeling i Kolding

AspIN

AspIN er en STU fokuseret på personlig udvikling, samt at danne basis for videre uddannelse.

AspIN er sammentrækningen af Aspergers og Inklusion – fordi vi har fokus på din personlige udvikling.

AspIN

AspIN er desuden en del af Handelsgymnasiet på Campus Vejle, som bl.a. tilbyder en HHX for mennesker med autisme spektrum forstyrrelse, samt Vejles afdeling for AspIT.

Elever på AspIN vil bl.a. modtage en bærbar computer samt smartphone ved studiestart, så alle har de samme værktøjer at arbejde med.

Læs mere her:

https://www.aspin.dk/

Sjælland

Hans Knudsen Instituttet

Hans Knudsen Instituttet (HKI) arbejder helheds-orienteret på at hjælpe dig med at finde og styrke dine ressourcer, så du kan komme videre på uddannelse eller arbejdsmarkedet.

HKI har tilbyder mange forskellige former for hjælp og støtte, herunder en 3årig STU, som de selv har navngivet; Uddannelse, Arbejdsliv og nye Venner.

Jeg har fået rigtig gode venner, lærer en del, og får noget undervisning i adhd, så jeg bedre kan mestre det i min hverdag.

Frederikke

Elev hos HKI

Læs mere her:

https://hki.dk/fokusomraader/stu/

Egemosegård: Autisme & Heste

Egemosegård ligger fredeligt og naturskønt mellem Lynge og Ganløse i Nordsjælland, lige ned til Bastrup sø.

Vi er omgivet af skove med ideelle ridemuligheder, og vi har ridehus til de dage, hvor vejret ikke er til udendørs aktiviteter.

Egemosegård

Egemosegård tilbyder en individuel STU for mennesker med autisme og anden psykisk sårbarhed.

Hvad der adskiller denne STU fra andre, er samarbejdet med islænderheste, på Hestelinien.

Der tilbydes også undervisning på 10. klasse og HF (enkeltfag) niveau.

Egemosegård arbejder desuden tæt sammen med Psykologisk Ressource Center.

Download/læs deres brochure her:

Læs mere på deres hjemmeside her:

http://autismeogheste.dk/

Det Nationale Autismeinstitut: Animations -og Medieskolen

Animations -og Medieskolen

DNA tilbyder en STU på 3 år, med fokus på/på tværs af 3 linjer/medier:

 • Animation & Game-design
  Eleverne lærer at animere og designe alt fra tegnefilm, stop-motion til computerspil.
 • Foto & Movie-making
  Eleverne fotograferer og laver spændende udstillinger.
  Derudover kan de arbejde med film og lære om alt inden for filmproduktion.
 • Journalistik & Formidling
  De unge skriver nyheder, laver reportager og interviews, bl.a. til vores magasin for unge med autisme.

Det Nationale Autismeinstitut er en del af Landsforeningen Autisme.

Læs mere her:

http://www.detnationaleautismeinstitut.dk/stu/

Filadelfia STU

Filadelfia holder til i Dianalund på Sjælland.

Med STU, Filadelfia bliver eleven klar til en fremtid med ungdomsuddannelse, job eller andre aktiviteter.

http://www.filadelfia.dk/formidling/filadelfia-stu

Filadelfia kan hjælpe dig med at udvikle dine personlige, sociale og faglige kompetencer.

Bl.a. ved brug af praktik-værksteder, som du kan se en video om herunder.

Du kan læse mere om Filadelfia STU på deres hjemmeside her:

http://www.filadelfia.dk/formidling/filadelfia-stu

Basen STU

BasenSTU i København og Nordsjælland tilbyder forløb med fokus på personlig udvikling, samt forberedelse til videre uddannelse.

Personalet er tværfagligt uddannet til at varetage fagligt komplekse, pædagogiske opgaver, og består af både lærere, pædagoger, psykologer samt en psykiater.

https://basenstu.dk/om-os/

Du kan som led i forløbet bl.a. læse 10. klasse enkeltfag og/eller HF enkeltfag, samt vælge at komme i praktik.

På Basen STU har du flere forskellige muligheder for uddannelsesforløb, både hvad angår længde og indhold. Eksempelvis har du mulighed for, at komme i Intropraktik, hvor du i en kortere periode kan afprøve om Basen STU er det rette tilbud for dig.

https://basenstu.dk/om-os/

Læs mere her:

https://basenstu.dk/

Center for Autisme

Center for Autisme tilbyder en treårig STU.

Læs mere om deres STU tilbud her:

https://www.centerforautisme.dk/job-uddannelse-saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse-564/ungdomsuddannelse-stu/

Center for Autisme tilbyder også:

 • Undersøgelser
 • Rådgivning
  • Gratis tlf. rådgivning
 • Samtaler
 • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
 • Afklaring og opkvalificering i forhold til arbejdsmarked og uddannelse
 • Beskyttet beskæftigelse
 • Netværksgrupper
 • Specialpædagogisk indsats
 • Kurser til forældre og fagfolk

Læs mere om Center for Autisme her:

https://www.centerforautisme.dk/

Sputnik STU

Sputnik STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) er en uddannelse for unge mellem 16 og 25 år med autismespektrumforstyrrelser og/eller psykiatrinære udfordringer og/eller indlæringsvanskeligheder.

STU-forløb varer tre år.

https://sputnikstu.dk/om-os/

Du kan tage STU-forløb hos Sputnik i:

Læs mere her:

https://sputnikstu.dk/

Idrætsefterskolen Ulbølle

Idrætsefterskole og Idræt-STU for unge med særlige læringsforudsætninger

Denne STU har fokus på idræt og tilbyder bl.a.:

 • Idrætsassistent-uddannelse (officielt samarbejde med DGI)
 • Egen-idræt og valg-idræt
 • Faglige fag og personlige udviklingsfag
 • Boundervisning
 • Praktikker (interne)

Som led i en indsamling til Børnecancerfonden lavede eleverne på STU deres eget OCR løb, Ulbølle Ultra Race 2020.

Læs mere her:

https://www.ieu.dk/stu-idraet

Landsdækkende

Klar til Start

Klar til Start tilbyder en erhvervsrettet STU med fokus på at hjælpe dig med at komme i arbejde.

KLAR TIL START er for dig, der gerne vil have et arbejde i en helt almindelig virksomhed, men som har svært ved at tilpasse dig et almindeligt job.

Vi samarbejder med en række store danske virksomheder, som har sagt ja til at skræddersy et job, der passer præcis til dig.

Klar til Start: Til dig der vil have et rigtig job

Du tilbydes et jobrettet kursusforløb, hvor du oplæres af din egen personlige vejleder.

KLAR TIL START er et håndholdt og særligt tilrettelagt ansættelsesforløb, der kan matche kravene til en STU og derfor fremstår som et særdeles attraktivt tilbud til unge med ønske om fast beskæftigelse på en helt almindelig arbejdsplads.

Klar til Start: STU med Jobgaranti

Forløbet er sat sammen så der ikke er de store krav til dine nuværende kompetencer.

Det vigtigste er at du er motiveret.

Afklaring

I afklarer sammen hvor mange timer netop du kan klare, og hvilke opgaver der passer dig bedst.

Alt foregår i tæt samarbejde med din kommunale sagsbehandler. 

Afklaringen vurderer også om du ansættes:

 • Uden støtte (ordinær arbejdskraft).
 • Med særlig støtte, eks. fleksjob.
 • Med mentorordning.
 • Med løntilskud (tidl. skånejob), hvis du er førtidspensionist. 

Kursusforløb & Jobgaranti

Kursusforløbet forventes at tage 6 mdr.

Når du har afsluttet kurset er der jobgaranti blandt projektets samarbejdspartnere, som ønsker god og stabil arbejdskraft.

Læs mere her:

https://klartilstart.dk/stu-med-jobgaranti/

AspIT

AspIT er en statsdrevet, særlig tilrettelagt, (erhvervsrettet) IT uddannelse for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse, herunder Aspergers Syndrom.

AspIT (Skive College)

AspIT tager 3år, og der undervises disse 3 retninger:

 • Teknik
 • Softwarekonstruktion
 • Visualisering

Uddannelsen kan bevilliges som STU eller ved “Lov om Aktiv Beskæftigelse” (LAB).

Det vil give studerende mulighed for en anden økonomisk støtte end SU.

Læs mere her:

https://aspit.dk/til-kommuner-og-nye-elever/

AspIT-uddannelsens mål er, at du kan få et job, når du er færdiguddannet hos os.

Vi hjælper med at formidle kontakten mellem dig og virksomhederne, så du får det perfekte job – og virksomheden får den perfekte kandidat.

https://aspit.dk/uddannelsen/

AspIT har afdelinger i hele landet:

AspIT DK (27.02.2021)

Læs mere på deres hjemmeside her:

https://aspit.dk/