STU

Om STU

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ses som et tilbud rettet mod personlig udvikling. 

Det er dog sjældent en kompetencegivende uddannelse.

Ét eksempel på en kompetencegivende STU er AspIT.

Mange vælger at begynde med en STU, for så senere at starte på en ordinær kompetencegivende uddannelse. Specielt de som ikke har trives i folkeskolen, og ikke føler sig uddannelsesparate, kan have gavn af en STU.

Læs mere HER

SU?

Man er ikke berettiget til SU på en STU, men man kan ofte få en anden tilsvarende ydelse.

Spørg din socialrådgiver.

Tvind

Når du vælger en STU, så vær opmærksom på hvem som står for tilbuddet. Tvind er blevet omtalt som en kommunal pengemaskine, og leverer ikke en høj nok standard, som kan tage sig ordentligt af brugerne.

Læs mere HER og HER


AspIN

AspIN er en STU for mennesker med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Forløbet er fokuseret på personlig udvikling, samt at danne basis for videre uddannelse.

Elever på AspIN vil få en bærbar computer samt smartphone ved studiestart, så alle har de samme værktøjer at arbejde med.

AspIN er desuden en del af Handelsgymnasiet på Campus Vejle, som bl.a. tilbyder en HHX for mennesker med autisme spektrums forstyrrelse, samt Vejles afdeling for AspIT.

Læs mere HER

Basen STU

BasenSTU i København og Nordsjælland tilbyder forløb med fokus på personlig udvikling, samt forberedelse til videre uddannelse.

Du kan som led i forløbet bl.a. læse 10. klasse enkeltfag og/eller HF enkeltfag, samt vælge at komme i praktik.

Personalet er tværfagligt uddannet til at varetage fagligt komplekse, pædagogiske opgaver, og består af både lærere, pædagoger, psykologer samt en psykiater.

https://basenstu.dk/om-os/

På Basen STU har du flere forskellige muligheder for uddannelsesforløb, både hvad angår længde og indhold. Eksempelvis har du mulighed for, at komme i Intropraktik, hvor du i en kortere periode kan afprøve om Basen STU er det rette tilbud for dig.

https://basenstu.dk/om-os/

Læs mere HER

Center for Autisme

Center for Autisme tilbyder:

  • Undersøgelser
  • Rådgivning
  • Samtaler
  • Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)
  • Afklaring og opkvalificering i forhold til arbejdsmarked og uddannelse
  • Beskyttet beskæftigelse
  • Netværksgrupper
  • Specialpædagogisk indsats
  • Kurser til forældre og fagfolk

Læs mere HER

Egemosegård

Egemosegård, Autisme og Heste

Egemosegård tilbyder en STU for mennesker med autisme og anden psykisk sårbarhed.

Hvad der adskiller denne STU fra andre, er samarbejdet med islænderheste.

Der tilbydes også undervisning på 10. klasse og HF (enkeltfag) niveau.

Egemosegård har et tæt samarbejde med Psykologisk Ressource Center.

Animations -og Medieskolen

Det Nationale Autismeinstitut er en del af Landsforeningen Autisme.

DNA tilbyder en STU på 3 år, med fokus på/på tværs af 3 linjer/medier:

Animation & Game-design

Eleverne lærer at animere og designe alt fra tegnefilm, stop-motion til computerspil.

Foto & Movie-making

Eleverne fotograferer og laver spændende udstillinger.

Derudover kan de arbejde med film og lære om alt inden for filmproduktion.

Journalistik & Formidling

De unge skriver nyheder, laver reportager og interviews, bl.a. til vores magasin for unge med autisme.

Hans Knudsen Instituttet

Hans Knudsen Instituttet (HKI) arbejder helheds-orienteret på at hjælpe dig med at finde og styrke dine ressourcer, så du kan komme videre på uddannelse eller arbejdsmarkedet.

HKI har tilbyder mange forskellige former for hjælp og støtte, herunder en 3årig STU, som de selv har givet titlen; Uddannelse, Arbejdsliv og nye Venner.

Jeg har fået rigtig gode venner, lærer en del, og får noget undervisning i adhd, så jeg bedre kan mestre det i min hverdag.

Frederikke

Elev hos HKI

Autismecenter Nordbo

Autismecenter Nordbo tilbyder bl.a. hjælp til færdiggørelse af folkeskolens afgangseksamen og støtte til strukturering og planlægning af undervisning på ordinære uddannelser.

Læs mere HER

Special Minds

Special Minds tilbyder forløb til borgere med autisme eller lignende udfordringer med henblik på at styrke den enkeltes mulighed for at få et arbejde eller komme i uddannelse.

De særlige evner som mennesker med en autismeprofil besidder, er blevet eftertragtede, som specialistydelse, da de skaber stor værdi for erhvervskunder.

Special Minds er med til at skabe denne forbindelse.

Resultatet af forløbene er en afdækning af hvilke opgaver, i hvilken rolle, på hvilke vilkår samt i hvilke omgivelser, den enkelte kandidat bedst vil kunne anvende sine kompetencer.

Forløbene dokumenteres i autismespecialiserede beskrivelser.

Læs mere HER