STX

Paderup Gymnasium (STX)

Paderup gymnasium tilbyder en 3 årig studentereksamen for mennesker med Autisme Spektrumsforstyrrelser (ASF), herunder Aspergers Syndrom.

Læs mere HER

Midtfyns Gymnasium (STX)

Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme spektrum forstyrrelse, ASF, herunder Aspergers Syndrom, et særligt tilrettelagt forløb, hvor målet er at eleverne består en normal studentereksamen efter 3 år.

Læs mere HER

Næstved Gymnasium & HF (STX)

NGH tilbyder en 3 årig STX i en særlig Autismeklasse, på studieretningen, Biologi og Kemi.

Der er plads til 12 studerende i klassen, og derudover er der både pauserum og grupperum. Du vil bl.a. få en fast arbejdsplads samt egen reol, stillet til rådighed.

Da NGH er et stort gymnasium, har de valgt at placere autismeklasserne, så de har deres egen fløj på skolen. Det betyder mindre uro, trods de mange andre studerende.

NGH tilbyder Brobygning og Orienteringsaften, så du få svar på evt. spørgsmål, samt se og opleve studiemiljøet i god tid inden studiestart.

Læs mere i deres brochure HER.

Gentofte Studenterkursus (STX)

Gentofte studenterkursus er en privatskole med ca. 250 studerende, og tilbyder en 3 årig STX, på den naturvidenskabelige linje. Der er hverken grundforløb eller idræt.

ASF klassen har plads til 16 studerende, og der er fast klasseværelse. Du vil få tildelt en klassevejleder fra start, som vil mødes med dig 4 gange om året, vedr. faglig og social udvikling.

Der vil blive søgt om SPS støtte til en personlig mentor.

De tilbyder Brobygning, så du kan komme opleve miljøet på skolen, i god tid inden studiestart.

Læs mere i deres brochure HER.

Uddannelsen er SU berettiget, men da der er tale om en privatskole, er der egenbetaling, som kaldes skolepenge.

Høje-Taastrup Gymnasium (STX)

Høje-Taastrup Gymnasium tilbyder en almen studentereksamen (STX), og har over 10års erfaring med klasser for mennesker med ASF.

Vælg mellem to studieretninger:

  • Naturvidenskabelig
  • Samfundssproglig
Præsentation af ASF linien
Lukas er elev på ASF linien, og fortæller her om hans oplevelse.

Læs mere HER