STX & HF

Nørresundby Gymnasium

Nørresundby Gymnasium tilbyder en HF uddannelse på 3 år, for mennesker der har behov for mere ro, tid og støtte.

Læs mere HER

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole åbnede allerede op for ASF klasser i 2010, og optager pt. 12 elever om året. Der er tale om en 2 årig HF.

Som elev i ASF klassen får man (delvist) fast klasseværelse, opholdsrum til korte pauser, ugentlig mentorstøtte m.m.

Skolen tilbyder også ASF Brobygning, som letter overgangen fra eks. folkeskole til gymnasie. Du får her mulighed for, i selskab med potentielle klassekammerater, at komme og opleve skolen, snakke med lærere, overvære undervisning m.m. i god tid før du selv starter.

Læs mere i deres brochure HER

Læs mere om ASF klassen HER

Læs artikel fra Nordjyske Stifttidende HER

Mariagerfjord Gymnasium

Mariagerjord gymnasium tilbyder en (Visiteret)HF for normaltbegavede unge med eks. ADHD, autismespektrum-tilstande og tilgrænsende vanskeligheder.

Fordelene ved VHF er bl.a færre elever per klasse (ca. 14), samt eget klasselokale.

Læs mere om VHF på gymnasiets hjemmeside HER


Gymnasiet fik besøg fra TV2 Nord (oktober 2015), som lavede dette indslag:

https://www.tv2nord.dk/artikel/mariagerfjord-gymnasium-faar-millioner-til-diagnoseelever-0

Paderup Gymnasium

Paderup gymnasium tilbyder en 3 årig studentereksamen for mennesker med Autisme Spektrumsforstyrrelser (ASF), herunder Aspergers Syndrom.

Læs mere HER

VUC Aarhus

VUC Aarhus tilbyder en 2 årig HF, for mennesker med autisme, i den såkaldte A-klasse.

Der er plads til 12 studerende, og alle får tildelt en mentor ved studiestart.

A-klassen har eget undervisningslokale, samt et separat lokale til lektielæsning og pauser.

Læs mere om A-klassen HER

Herning HF & VUC

Herning HF og VUC tilbyder en 2 årig HF på ASF-linjen for mennesker med autisme spektrum forstyrrelse.

Der er plads til 12 studerende, og der er fast klasselokale, med faste pladser, samt pauserum. Alle elever får tildelt en mentor ved studiestart.

Du kan læse mere om uddannelsen HER

Aabenraa Statsskole

Aabenraa Statsskole tilbyder en 2 årig Højere Forberedelseseksamen (HF) for mennesker med Autisme Spektrums Forstyrrelse.

Du får bl.a. fast klasselokale, og der er reduceret i lektiemængden.

HF, ASF

Læs mere HER

Midtfyns Gymnasium

Midtfyns Gymnasium tilbyder unge med autisme spektrum forstyrrelse, ASF, herunder Aspergers Syndrom, et særligt tilrettelagt forløb, hvor målet er at eleverne består en normal studentereksamen efter 3 år.

Læs mere HER

Næstved Gymnasium & HF

NGH tilbyder en 3 årig STX i en særlig Autismeklasse, på studieretningen, Biologi og Kemi.

Der er plads til 12 studerende i klassen, og derudover er der både pauserum og grupperum. Du vil bl.a. få en fast arbejdsplads samt egen reol, stillet til rådighed.

Da NGH er et stort gymnasium, har de valgt at placere autismeklasserne, så de har deres egen fløj på skolen. Det betyder mindre uro, trods de mange andre studerende.

NGH tilbyder Brobygning og Orienteringsaften, så du få svar på evt. spørgsmål, samt se og opleve studiemiljøet i god tid inden studiestart.

Læs mere i deres brochure HER.

Gentofte Studenterkursus

Gentofte studenterkursus er en privatskole med ca. 250 studerende, og tilbyder en 3 årig STX, på den naturvidenskabelige linje. Der er hverken grundforløb eller idræt.

ASF klassen har plads til 16 studerende, og der er fast klasseværelse. Du vil få tildelt en klassevejleder fra start, som vil mødes med dig 4 gange om året, vedr. faglig og social udvikling.

Der vil blive søgt om SPS støtte til en personlig mentor.

Der tilbyder Brobygning, så du kan komme opleve miljøet på skolen, i god tid inden studiestart.

Læs mere i deres brochure HER.

Uddannelsen er SU berettiget, men da der er tale om en privatskole, er der egenbetaling, som kaldes skolepenge.

Københavns VUC

KVUC tilbyder HF-Inklusion, som er en 3 – 3 ½ årig HF for mennesker indenfor autismespektret.

Målet er, at du efter et 2-årigt grundforløb er klædt på til at gennemføre den sidste del af din HF på ordinære hold sammen med KVUC’s øvrige HF-kursister. 

https://kvuc.dk/uddannelser/hf/hf-inklusion/om-uddannelsen/#introduktion-

Efter du har bestået det 2årige grundforløb, samt 1år på ordinære hold, er du sikret adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser (eks. Bachelor).

Afhængigt af hvilken uddannelse du ønsker at studere videre på, kan det blive nødvendigt med en Supplerende Overbygning til HF, som typisk tager 6mdr. Denne overbygning er dog tiltænkt dem som ønsker at læse videre på en lang videregående uddannelse (eks. kandidat).

Høje-Taastrup Gymnasium

Høje-Taastrup Gymnasium tilbyder en almen studentereksamen (STX), og har over 10års erfaring med klasser for mennesker med ASF.

Vælg mellem to studieretninger:

  • Naturvidenskabelig
  • Samfundssproglig
Præsentation af ASF linien
Lukas er elev på ASF linien, og fortæller her om hans oplevelse.

Læs mere HER