Videregående uddannelser

Overblik

Det videregående uddannelsessystem består overordnet set af tre typer uddannelser:

For et mere dybdegående overblik kan du læse mere her:

Det ordinære uddannelsessystem i Danmark (10.01.2020)